فرم درخواست مشاوره رایگان

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نوع درخواست

آیا ویژگی های شرکت تضامنی را می شناسید؟ آیا می دانید شرایط ثبت شرکت تضامنی چیست؟ بر اساس ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که برای انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت اعضا در این شرکت به صورت تضامنی است. با این حساب در شرایطی که دارایی شرکت برای تادیه دیون کافی نباشد؛ هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون خواهند بود. در این مطلب صفر تا صد شرکت تضامنی را به طور مفصل شرح می دهیم. سپس تفاوت این شرکت با شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود را بررسی می کنیم. چنانچه قصد دارید با شرایط ثبت شرکت تضامنی آشنا شوید؛ تا انتهای مطالب همراه ما باشید.

شرایط ثبت شرکت تضامنی

تشریفات و شرایط ثبت شرکت تضامنی در قانون مشخص شده است. اساسنامه شرکت باید به موجب سند رسمی باشد. در غیر اینصورت تاسیس شرکت امکان پذیر نخواهد بود. در وهله دوم قرارداد باید کتبی نوشته شده و به امضا تمام شرکا برسد. تمام شرکا باید آورده های نقدی و غیر نقدی خود را تقویم و تسلیم کنند. در نهایت پس از طی شدن تشریفات و مراحل قانونی، شرکت بدون ثبت شدن نیز شخصیت حقوقی مستقل پیدا خواهد کرد. اگر در زمینه ثبت شرکت تضامنی نیاز به مشاوره دارید می توانید با شماره 02122842010 تماس بگیرید.

شرایط ثبت شرکت تضامنی
ثبت شرکت تضامنی

ویژگی شرکت تضامنی

برای آشنایی با شرایط ثبت شرکت تضامنی باید به چند ویژگی مهم توجه کرد. این ویژگی ها عبارتند از:

 • برای ثبت شرکت تضامنی به حداقل دو شریک نیاز خواهید داشت.
 • شخصیت حقوقی شرکت فاقد استقلال است. با این حساب اگر طلبکار پس از انحلال شرکت بتواند ثابت کند که طلبکار بوده است؛ می تواند به هر یک از شرکا مراجعه کند.
 • مسئولیت شرکا به شریک بودن آنها است. بنابراین، پس از شروع شراکت در شرکت تضامنی هر یک از شرکا مسئول خواهند بود و این شراکت مربوط به قروض گذشته نیز خواهد بود.
 • بر اساس ماده 123 قانون تجارت، در یک شرکت تضامنی هر یک از افراد می توانند با رضایت سایر شرکا از شرکت خارج شوند.
 • سهم الشرکه شرکا فقط با رضایت تمام شرکا قابل انتقال است. بنابراین، سهم الشرکه به صورت قهری نیز قابل انتقال نخواهد بود.
 • در صورت فوت یکی از شرکا، ادامه حیات شرکت فقط با رضایت سایر شرکا و ورثه متوفی امکان پذیر است.
 • سرمایه شرکت های تضامنی می تواند به صورت وجه نقد، غیر نقد یا فعالیت باشد. با این حساب برای سرمایه نقدی، امکان دریافت اسناد تجاری وجود نخواهد داشت. در غیر اینصورت شرکا و مدیران کلاهبردار تلقی می شوند.
 • شرکت های تضامنی تحت نام مخصوص تشکیل می شوند. بنابراین، ذکر نام حداقل یکی از شرکا الزامی است. علاوه بر این می توان از عباراتی مانند "و شرکا" یا "و برادران" نیز استفاده کرد.
 • شرکت تضامنی فقط برای امور تجاری تشکیل می شود. در غیر اینصورت تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی توسط نظامنامه قانون تجارت مشخص می شود. بر این اساس مدیران شرکت ها باید برای ثبت شرکت مورد نظر، مدارک مورد نیاز را به مرجع ثبت شرکت ها ارائه دهند. در حال حاضر مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

 1. یک نسخه از اساسنامه
 2. یک نسخه از شرکتنامه
 3. نوشته ای مبنی بر تسلیم و تقویم آورده های شرکا
 4. نام شریک و شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند.

• تفاوت شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت تضامنی و ثبت شرکت با مسئولیت محدود، تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. در شرکت های تضامنی تمام شرکا در مقابل تمام طلبکاران و به نسبت کل بدهی ها مسئولیت خواهند داشت. این در حالی است که در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکا به نسبت قیمتی خواهد بود که برای سهم الشرکه تعیین شده است. در شرکت تضامنی انتقال سهم نیازمند کسب رضایت سایر شرکا است.

این در حالی است که در شرکت با مسئولیت محدود، رضایت حداقل سه چهارم شرکا که اکثریت عددی را دارند کفایت می کند. برای انتقال سهم در شرکت های تضامنی نیازی به تنظیم سند نیست. این در حالی است که در شرکت با مسئولیت محدود، انتقال سهم باید پس از تنظیم سند رسمی صورت گیرد.

مراحل ثبت شرکت تضامنی

• تفاوت شرکت تضامنی و سهامی

شرایط ثبت شرکت تضامنی و شرکت های سهامی از نظر تعداد شرکا، آورده سهامداران و... با یکدیگر تفاوت دارند. در شرکت های تضامنی وجود حداقل دو شریک برای تشکیل شرکت الزامی است. این در حالی است که این تعداد در شرکت سهامی عام به پنج نفر و در شرکت سهامی خاص به سه نفر افزایش پیدا می کند.

با توجه به عدم وجود مسئولیت تضامنی در شرکت های سهامی، اعضای شرکت به عنوان سهامدار شناخته می شوند. این در حالی است که به صرف وجود مسئولیت تضامنی در شرکت های تضامنی، تمام اعضا تحت عنوان شریک ضامن شناخته خواهند شد. با این حساب به اعضای این دو شرکت نیز مسئولیت های متفاوتی مترتب خواهد شد.

در شرکت های سهامی، انتخاب مدیر محدودیت دارد و مدیران فقط باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. این در حالی است که در شرکت های تضامنی می توان مدیر را از خارج نیز انتخاب کرد. در این شرایط در صورتی که هیات مدیره و مدیر عامل اختیارات مجزا داشته باشند؛ لزومی ندارد که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره انتخاب شود.

در شرکت های با مسئولیت محدود، مسئولیت هر یک از سهامداران به اندازه مبلغ اسمی سهام خریداری شده خواهد بود. بنابراین هیچ یک از سهامداران نسبت به بدهی هایی که پیش از ورود آنها وجود داشته است، مسئولیتی نخواهند داشت. این در حالی است که با بررسی شرایط ثبت شرکت تضامنی می توان گفت که به محض ورود و عضویت در شرکت، مسئولیت پرداخت بدهی های قبلی شرکت نیز برعهده فرد خواهد کرد و سکوت شرکتنامه در این زمینه تفاوتی ایجاد نمی کند.

در صورت منحل شدن شرکت های تضامنی، طلبکاران شرکت نسبت به طلبکاران شخص، حق تقدم نخواهند داشت. این در حالی است که در شرکت سهامی طلبکاران شرکت در مقایسه با طلبکاران شخصی حق تقدم دارند. با این تفاسیر تادیه بدهی هایی که نسبت به این افراد وجود دارد؛ در اولویت قرار خواهد گرفت.

در شرکت های تضامنی کل سهام باید از همان ابتدا پرداخت شود. این در حالی است که در شرکت های سهامی بخشی از مبلغ پرداخت شده و بخش دیگر در هنگام مطالبه واریز خواهد شد.